De start/finish is bij de Weeropper

Wandelaars en Trail deelnemers:  kom 15 september naar de inschrijflocatie en meld je daar. Voorin-schrijven is niet mogelijk

Trail Voor-iaanmelden via email naar beuningseoeverwalloop@gmail.com

Aanmelden kan tot  vrijdag 13 september 24:00 uur.  

Na-inschrijven: 
Op de wedstrijddag kun je na-inschrijven vanaf 9:00 uur tot 30 minuten voor de start
Na-inschrijven is bij de Weeropper waar ook de Start-Finish is.

Kosten na-inschrijven:   Cross: Kids € 1,00    rest € 4.00


Disclaimer: 
Elke deelnemer loopt op eigen risico, de organisatie 
aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor  het zoek raken van en/of schade aan goederen of eigendommen van deelnemers en ook in geen enkel geval aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel of schade van welke aard dan ook. 

Persoonsgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Indien u hier tegen bezwaar heeft, gelieve dit uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de BOL schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie.

bent verplicht alle aanwijzingen van de organisatie en eventuele hulpdiensten op te volgen. 

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst wordt. En er zal geen restitutie van reeds betaalde inschrijfgelden plaatsvinden.
U gaat akkoord met het gebruik van uw beeltenis op foto, film of video etc. voor promotie van de BOL. U kunt op geen enkele wijze aanspraak maken op een vergoeding voor gebruik van beeldmateriaal
.

Door in te schrijven ga je met al het genoemde akkoord.