Je kan je via deze link  inschrijven voor alle onderdelen 

Tot vrijdag 13 cq 20 september kan je je gratis inschrijven.

Daarna en op de dag zelf kan je je ook nog inschrijven (mits er plaats is), maar dat is dan niet gratis.

Na-inschrijven: 
Op de dag zelf kun je mits er nog plaats is na-inschrijven 

Het evenementen terrein is bij De Weeropper en daar starten ook de trail en de wandeltochten en daar zijn ook de combitraining, de kids en de schooljeugdactiviteiten.

Disclaimer: 
Elke deelnemer loopt op eigen risico, de organisatie 
aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor  het zoek raken van en/of schade aan goederen of eigendommen van deelnemers en ook in geen enkel geval aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel of schade van welke aard dan ook. 

Persoonsgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Indien u hier tegen bezwaar heeft, gelieve dit uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de BOL schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie.

bent verplicht alle aanwijzingen van de organisatie en eventuele hulpdiensten op te volgen. 

De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst wordt. En er zal geen restitutie van reeds betaalde inschrijfgelden plaatsvinden.
U gaat akkoord met het gebruik van uw beeltenis op foto, film of video etc. voor promotie van de BOL. U kunt op geen enkele wijze aanspraak maken op een vergoeding voor gebruik van beeldmateriaal
.

Door in te schrijven ga je met al het genoemde akkoord.